Slide 1

Fabrika Testleri

Dağıtım Transformatörleri

• Test : Test laboratuvarında yapılan testler:
Rutin Deneyler
• Sargı direncinin ölçülmesi
• Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü
• Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi
• Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi
• Dielektrik rutin deneyler
• İzolasyon direnci
Tip Deneyleri
• Sıcaklık artışı deneyi
Özel Deneyler
• Üç fazlı transformatörlerde sıfır bileşen empedansının ölçülmesi
• Boştaki akımın harmoniklerinin ölçülmesi
Fabrika dışı test laboratuvarlarında yapılan testler:
Tip Deneyleri
• Yıldırım darbe deneyi
• Kısa Devre mekanik dayanım deneyi

Özel Deneyler
• Sargılar ile toprak ve sargılar arasındaki sığanın belirlenmesi,
• Üç fazlı transformatörlerde sıfır bileşen empedansının ölçülmesi
• Kısa devre dayanım deneyi
• Ses seviyelerinin ölçülmesi
• Boştaki akımın harmoniklerinin ölçülmesi
• Sargıların toprağa karşı yalıtım direncinin ölçülmesi ve/veya yalıtım sistemi sığalarının kayıp faktörünün (kayıp açısı tanjantı) (tgδ) ölçülmesi.