Slide 1

Ürün Kalite Kontrol

Dağıtım Transformatörleri

Transformatörler üretim aşamalarının hepsinde gerek fiziksel gerekse elektriksel ölçümleri yapılarak bir sonraki prosedüre sevk edilir. Üretim kalite kontrol elemanlarını ölçüm, kontrol ve onayı olmaksızın prosesin tamamlanması mümkün olmamaktadır. Olabilecek problem ve arızalar, mümkün olan en başlangıç safhalarında tetkik edilip ortaya çıkarılır.
Yarı Mamul İçin uygulanan test ve ölçümler:
Boyut ölçümleri
Çevirme oranları ölçümleri
İzolasyon Direnci Ölçümleri
DC direnç ölçümleri
Sızdırmazlık kontrolleri

Tüm transformatörlerin rutin testleri üretim safhaları tamamlanmasından sonra tüm trafolara uygulanıp raporlanmak kaydı ile bazı testler tekrar bazıları ilk defa yapılır. Tüm testlerden başarı ile geçen transformatörler okey alabilir.

Transformatörler için uygulanan Rutin Testler:

• Sargı direncinin ölçülmesi
• Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü
• Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi
• Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi
• Dielektrik rutin deneyler
- İndüklenmiş gerilim deneyi
- Uygulanan gerilim deneyi
• İzolasyon direnci ölçümü

Boya :
Kapak ve kazanlar boya öncesi özel kimyasallar ile temizlenir ve kurutulur. Paslanmaya karşı korumalı, tutunma oranı yüksek ve dayanıklı ilk kat astar boya uygulanır. Astar sonrası kazanlar kurutma işlemine tabi tutulur. Kurutma sonrası astar üzerine, müşteri boya kalınlık talebini karşılayacak şekilde 2 veya 3 kat özel son kat boya uygulanır. Son kat boya rengi RAL 7033 veya RAL 9006 olarak kullanılır (müşteri talebine göre değiştirilebilir).